Position: slideshow [ Style: outline]

Zimi, kada vodozemci i gmizavci hiberniraju, članovi Srpskog herpetološkog društva imaju više vremena da o ovim životinjama razgovaraju sa svojim sugrađanima. Najčešće ovakve aktivnosti nailaze na veliko interesovanje, pogotovu među školarcima.

U četvrtak 13. 11. gostovali smo kod dva odelјenja trećeg razreda OŠ „Duško Radović“ na Novom Beogradu. Razgovarali smo o vodozemcima i gmizavcima koji žive u našoj okolini (na Avali) i o kornjačama u Srbiji, kao i o problemima sa kojima se ove životinje susreću. Na obostrano oduševlјenje, dotakli smo se nekih veoma interesantnih tema i otvorili još bezbroj pitanja o herpetofauni u Srbiji. Sve su nam to omogućile učitelјice Bojana Rodić i Ljilјana Vuković-Stajić, kao i direktor Radojica Tadić, kojima se ovom prilikom zahvalјujemo na saradnji.

1

2

Već u sredu, 19. novembra, predavanje smo održali učenicima petog i šestog razreda OŠ „Kralј Petar prvi“. I ovog puta školarci su bili sjajni: na pitanja predavača davali su tačne i jasne odgovore, a sami postavlјali zanimlјiva pitanja. Ponovo jedan školski čas nije bio dovolјan za sve teme kojih smo se dotakli. Ovo predavanje ugovorili su i omogućili koleginica docent sa Biološkog fakulteta i nastavnici fizike i biologije iz škole domaćina. Sigurni smo da će ovi predani pedagozi sa istim žarom i ubuduće učenicima pružati priliku za dodatna saznanja i kontakte sa istraživačima raznih profila.

3

© Aleksandar Simovic