Position: slideshow [ Style: outline]

U okviru Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, u subotu, 31. oktobra, ​na štandu Zavoda za zaštitu prirode Srbije, biće predstavlјene Crvena knjiga faune Srbije I – vodozemci i Crvena knjiga faune Srbije II – gmizavci. Izdavači su Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Zavod za zaštitu prirode Srbije, koji će i nastaviti sa zvaničnim promovisanjem ovih kapitalnih publikacija.

© Aleksandar Simovic