Position: slideshow [ Style: outline]

U periodu od 21.-22. marta 2016. godine u Banja Luci održana je prva balkanska Rufford konferencija pod nazivom "Nature knows no boundaries" u organizaciji Hrvatskog herpetološkog društva "Hyla" i Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Bosne i Hercegovine. Učešće u konferenciji su uzeli pojedinci iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije i Turske. Članovi našeg Društva Ana Golubović i Aleksandar Simović su predstavili rezultate njihovih projekata, Ana je prezentovala rezultate o šumskim i barskim kornjačama ("Shell is not enough anymore - Rufford finance gathering of crucial data for conservation of Chelonians in Serbia"), dok je Aleksandar govorio o rasprostranjenju i konzervacionom statusu nizijiskih populacija balkanske šarke ("Preliminary data on the distribution and conservation status of the Balkan adder (Vipera berus bosniensis) in the Vojvodina province, Serbia"). Pored razmene iskustava i druženja sa kolegama is susednih zemalja imali smo priliku da posetimo i grad Jajce i upoznamo se sa njegovim kulturno-istorijskim znamenitostima kao i lepim hidrološkim objektima.

Zahvaljujemo se još jednom Rufford fondaciji kao i organizatorima konferencije!

 

12901317 956747824372373 2527997573859746160 o

© Aleksandar Simovic