Position: slideshow [ Style: outline]

Logo srp SHD

 

Rad Srpskog herpetološkog društva„Milutin Radovanović“ možete podržati učlanjenjem u Društvo ili donacijama, koje će biti korišćene za nabavku opreme, štampanje publikacija i pripremu i izradu promotivnog materijala, što spada u osnovne delatnosti Društva.

Član Srpskog herpetološkog društva može postati svako ko prihvata ciljeve Društva i pravila propisana njegovim Statutom. Zainteresovani treba da popune i pošalju nam nazad pristupnicu (mejlom); nakon razmatranja prijave, uprava Društva doneće odluku o prijemu ili odbijanju, i kandidata obavestiti o odluci. U slučaju pozitivnog ishoda većanja, budući član treba da uplati godišnju članarinu i dostavi Društvu dokaz o izvršenoj uplati, nakon čega će dobiti, na kućnu adresu, overenu pristupnicu.

Broj računa SHD-a (UniCredit Banka) je: 170-30005512000-36.
Primalac
: Srpsko herpetološko društvo „Milutin Radovanović“, Bulevar despota Stefana 142, 11000 Beograd.

Svrha uplate: godišnja članarina – Ime i prezime.

Donacije se mogu uplatiti na napred navedeni račun Srpskog herpetološkog društva „Milutin Radovanović“ u UniCredit banci. Kao svrhu uplate treba navesti: donacija za osnovne ciljeve Društva.

Statut i pristupnicu možete preuzeti na sledećim linkovima: Statut (177KB), pristupnica (119KB)

© Aleksandar Simovic