Position: slideshow [ Style: outline]

Srpsko herpetološko društvo „Milutin Radovanović“ osnovano je 2007. godine, kada se u Srbiji okupilo dovolјno afirmisanih i mladih budućih stručnjaka svesnih potrebe za izučavanjem batraho- i herpetofaune na prostorima Balkana. Osim terenskih, faunističkih i populacionih istraživanja, Društvo za cilј ima edukaciju što je moguće šireg kruga zainteresovanog stanovništva. Društvo trenutno broji 19 članova. U našim dosadašnjim aktivnostima dominiraju populacione studije zmija i kornjača u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori; uklјučeni smo i u istraživanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, odn. Republici Srpskoj. Uspostavili smo plodotvornu saradnju sa kolegama iz gotovo svih republika bivše Jugoslavije, kao i sa herpetolozima iz Francuske, Italije i drugih evropskih zemalјa. Ta se saradnja ogleda u razmeni znanja i iskustava, kao i zajedničkom radu na istraživanim lokalitetima. Član Društva može biti svako lice koje prihvata cilјeve Društva i njegov statut. Kandidat za članstvo je obavezan da Upravnom odboru Društva dostavi svoju biografiju, kao i specifične interese za pristup Društvu.

© Aleksandar Simovic