Stepski smuk

Latinski naziv: Dolichophis caspius
(Gmelin, 1789)