Kornjače

Srbije

Barska kornjača

Latinski naziv: Emys orbicularis
(Linnaeus, 1758)

pročitajte više

Šumska kornjača

Latinski naziv: Testudo hermanni
(Gmelin, 1789)

pročitajte više

Grčka kornjača

Latinski naziv: Testudo graeca
(Linnaeus, 1758)

pročitajte više