Repati vodozemci

Srbije

Šareni daždevnjak

Latinskin naziv: Salamandra salamandra
(Linnaeus, 1758)

pročitajte više

Crni daždevnjak

Latinski naziv: Salamandra atra
(Laurenti, 1768)

pročitajte više