Crni daždevnjak

Latinski naziv: Salamandra atra
(Laurenti, 1768)