Vesti

Srpsko herpetološko društvo "Milutin Radovanović"

18.05.2022

Kako živeti u miru sa našim beznogim komšijama?

Topli, prolećni dan, savršen za izlet u prirodu ili druženje u vikendici. Sve deluje mirno i bezbrižno, dok krajičkom oka ne spazite beznogi obris koji uživa u toplom vremenu. Zmija! I šta sad…

pročitajte više

17.10.2017

Novi sajt SHD-a

17. oktobra 2017. godine pušten je u rad novi, funkcionalno i vizuelni poboljšani sajt Srpskog herpetološkog društva "Milutin Radovanović". Neke od strana su još uvek u procesu ubacivanja sadržaja,…

pročitajte više

08.02.2017

Kornjače u Srbiji – stanje populacija, konzervacija i distribucija nedovoljno istraženih barskih i šumskih kornjača

Ovaj projekat predstavlja treći u nizu projekata fokusiranih na istaživanja kornjača u Srbiji. Prethodni projekti bazirali su se na istraživanju šumske kornjače (<link http: www.rufford.org rsg projects _blank external-link-new-window internal link in current>Testudo hermanni) i barske kornjače (<link http: www.rufford.org projects _blank external-link-new-window internal link in current>E…

pročitajte više

27.03.2016

Prva balkanska Rufford konferencija

U periodu od 21.-22. marta 2016. godine u Banja Luci održana je prva balkanska Rufford konferencija pod nazivom "Nature knows no boundaries" u organizaciji Hrvatskog herpetološkog društva "Hyla" i…

pročitajte više

10.11.2015

Predstavljanje monografija CK faune Srbije "Vodozemci" i "Gmizavci"

Pozivamo Vas na predstavljanje monografija: 
Crvena knjiga faune Srbije I Vodozemci i Crvena knjiga faune Srbije II Gmizavci

pročitajte više

04.04.2015

Projekat "Rasprostranjenje i zaštita nizijskih populacija balkanske šarke (Vipera berus bosniensis) u Srbiji"

Šarka (Vipera berus) je zmija iz porodice ljutica (Viperidae) i jedna je od vrsta gmizavaca sa najširim rasprostranjenjem na svetu: od Atlantskog do Tihog okena, i od Arktika do Grčke. I pored ovako…

pročitajte više

03.04.2015

Projekat istraživanja i zaštite barskih kornjača u Srbiji

Barska kornjača (Emys orbicularis) je jedina vrsta vodenih kornjača u Srbiji. Naseljava staništa sa sporotekućom ili stajaćom slatkom vodom. Aktivna je tokom toplog dela godine, dok od oktobra do…

pročitajte više

29.11.2014

Počeli su zimski sportovi za herpetologe

Zimi, kada vodozemci i gmizavci hiberniraju, članovi Srpskog herpetološkog društva imaju više vremena da o ovim životinjama razgovaraju sa svojim sugrađanima. Najčešće ovakve aktivnosti nailaze na…

pročitajte više

25.11.2014

Poziv na predavanje

Pozivamo Vas da 27. novembra od 19:30 časova prisustvujete predavanju "Otrovne zmije centralnog Balkana" koje će se održati u prostorijama PK "Radnički" u ulici Vojvode Šupljikca 31. Predavač: Rastko…

pročitajte više

11.01.2014

Postavljene info table na Avali

U saradnji sa JP Srbijasume upravljačem predela izuzetnih odlika "Avala", postavljene su informativne table o vodozemcima i gmizavcima Avale na tri mesta: kod letnje škole u podnožju Avale, kod…

pročitajte više

10.10.2013

Reakcija na članak "Crvenouha kornjača puštena u Park prirode Hutovo Blato"

Na web portalu "Nova Sloboda" objavljena je vest o puštanju Crvenouhe kornjače (Trachemys scripta elegans) u Park prirode "Hutovo blato" uz pomoć ljudi koji su zaposleni u samom parku prirode.

U…

pročitajte više

10.07.2013

Rufford small grants - Šumska kornjača (Testudo hermanni) 3. obaveštenje

Тоkоm prоtеklоg mеsеcа tim Srpskоg hеrpеtоlоškоg društvа pоsеtiо је i istоčni dео Srbiје. Pоvоd је biо ustаnоvlјаvаnjе prisustvа i brојnоsti šumskih kоrnjаčа u оvоm dеlu zеmlје.

Iаkо је pоlјоprivrеdа…

pročitajte više

03.07.2013

Potpisani memorandumi o saradnji

Srpskо hеrpеtоlоškо društvо је prеthоdnоm pеriоdu pоtpisаlа dvа mеmоrаndumа о sаrаdnji sа Маkеdоnskim еkоlоškim društоm, kао i Hrvаtskim hеrpеtоlоškim društvоm "Hyla". U tоku nаrеdnоg pеriоdа bićе…

pročitajte više

30.06.2013

Serija predavanja

Člаnоvi Srpskоg hеrpеtоlоškоg društvа „Мilutin Rаdоvаnоvić“ bili su vеоmа аktivni tоkоm prvе nеdеlје mаrtа.

Nа Prirоdnо-mаtеmаtičkоm fаkultеtu u Krаguјеvcu, u utоrаk, 5. mаrtа је оdržаnо prеdаvаnjе…

pročitajte više

10.02.2013

Potpisan još jedan memorandum o saradnji

Srpsko herpetološko društvo "Milutin Radovanović" je potpisalo još jedan memorandum o saradnji, u pitanju je Crnogorsko društvo ekologa, sa čijim smo članovima i ranije pojedinačno sarađivali.U tоku…

pročitajte više

10.02.2013

Rаsprоstrаnjеnjе i zаštitа šumskе kоrnjаčе (Testudo hermanni boettgeri) u Srbiјi

Šumska kornjača (Testudo hermanni) relativno je česta vrsta u Srbiji i nekim zemljama okruženja. Upravo iz ovog razloga ljudi u Srbiji retko razmišljaju o njoj kao o vrsti koja nestaje. Međutim, ova…

pročitajte više

Kontaktirajte nas:

Srpsko herpetološko društvo „Milutin Radovanović“

Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

Ul. Bulevar despota Stefana 142
11000 Beograd

Matični broj: 17703099
PIB: 105401684
Dinarski žiro račun (UniCredit banka): 170-30005512000-36
Devizni račun: 30005512001-EUR

065/409-27-24

 

U slučaju pitanja vezanih za zmije pozovite neki od sledećih brojeva:

Aleksandar: 064 284 70 55
Stefan: 060 320 100
Vukašin: 069 34 22 542