Ribarica

Latinski naziv: Natrix tessellata
(Laurenti, 1768)